ZMYSŁ WĘCHU

Bardzo późno doceniony zmysł! Za badania nad nim badacze Lindy Buck i Richard Axel zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w 2004 roku. A czym jest węch wg definicji? Węch oznacza wrażliwość … Czytaj dalejZMYSŁ WĘCHU