FUNDACJA SPECJALIŚCI DZIECIOM

 

Fundacji SPECJALIŚCI DZIECIOM  łączy ze sobą różnych specjalistów, którzy w codziennej praktyce zawodowej opiekują się dziećmi i ich rodzinami. Naszym celem jest wspieranie dzieci, aby zdrowo i prawidłowo rosły i rozwijały się. Chcemy otaczać opiekunów merytorycznym i kompleksowym wsparciem. Dawać wskazówki, aby mogli świadomie podejmować najlepsze w danym momencie życia decyzje dla ich dziecka i całej rodziny.

Wszystko co tworzymy jest zgodne z aktualną wiedzą. W swojej praktyce zawodowej czerpiemy informacje z medycyny opartej na faktach tzw. EBM – evidence based medicine. Biegle poruszamy się po zaleceniach krajowych towarzystw i organizacji naukowych, jak i zagranicznych (m.in. WHO – Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF, AAP – Amerykańska Akademia Pediatrii i in.).

Prowadzimy szkolenia zarówno dla specjalistów, jak i opiekunów. Zainteresowanych naszą indywidualną ofertą szkoleniową zapraszamy do kontaktu: kontakt@lekarskimokiem.pl

Stworzyliśmy również ofertę szkoleniową wraz z pakietem badań profilaktycznych dla firm, w których ważne jest tworzenie przyjaznych rozwiązań dla pracowników wychowujących dzieci. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: kontakt@lekarskimokiem.pl

Znajdziesz nas również na Facebooku  i    Instagramie.

 

Działania Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”

Statut Fundacji ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”

KRS 0000894364

NIP 8952229760

REGON 388670091

Sprawozdanie finansowe: SPRAWOZDANIE-FINANSOWE_2021.pdf i merytoryczne 2021-Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_fundacji_wzor_obowiazujacy_od_2018_r..pdf   za rok 2021

 

Na podstawie art. 147 ust.1 i ust.2 oraz art.224 ust.1, art.227 oraz art.227 1 ustawy z dnia 30 czerwca2000r. – Prawo własności przemysłowej(Dz.U. z2021r. poz.324), w związku z §4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 sierpnia 2001r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii i układów scalonych (Dz.U. z 2001r. Nr90, poz. 1000; z 2004r. Nr 35,poz.309; z 2008r. Nr41,poz.241,z 2016r. poz.1623)Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny SPECJALIŚCI DZIECIOM zgłoszony w dniu 15-01-2021, pod numerem Z.523218, na rzecz AGNIESZKA BROWARSKA, LEKARSKIMOKIE.