TRUDNE EMOCJE W TRAKCIE KARMIENIA PIERSIĄ

BAR – Breastfeeding Aversion Response

ZAL – Zjawisko Awersji Laktacyjnej

 

Liczne długoterminowe korzyści płynące z karmienia piersią dla kobiet, ich dzieci i społeczeństwa są powszechnie znane. Wiemy również, że niektóre kobiety chcące karmić piersią, doświadczają złożonych trudności, mogących skutkować wczesnym, niezamierzonym zakończeniem karmienia.

Silne, negatywne, ucieleśnione emocje i niechęci są jednocześnie sprzeczne z  potrzebą  karmienia piersią. Uczucia te są dla nich przytłaczające i niezgodne z poczuciem własnej wartości. Matki, które chcą karmić piersią ale napotykają na komplikacje, mogą odczuwać długotrwale smutek oraz rozczarowanie.

Zjawisko uczucia niechęci pojawia się jako reakcja na akt karmienia piersią. Nie dotyczy ono  bólu fizycznego podczas karmienia piersią lub uczucia wstrętu wywołanego myślą lub widokiem karmienia piersią.

Awersja nie jest też tożsama ze zjawiskiem dysforycznego odruchu wyrzutu mleka zwanego potocznie D-MER, czyli stanem charakteryzującym się uczuciem dysforii, które utrzymuje się podczas odruchu wyrzutu mleka, a następnie ustaje. W odróżnieniu od niego zjawisko niechęci trwa przez cały akt karmienia piersią. Natura tego zjawiska oraz związane z nim mechanizmy i leżące u jego podstaw procesy są w dużej mierze nieznane.

W literaturze empirycznej, można się  spotkać, że kobiety opisują doświadczenie niechęci, które występuje w poniższych okolicznościach:

  • karmienie piersią w czasie ciąży,
  • tandemowe karmienie piersią,
  • oraz karmienie piersią w okresie owulacji i miesiączki.

Częstość ujawniania się tego zjawiska jest różna u różnych kobiet ale również występuje z niestałym nasileniem u tej samej kobiety. Może wystąpić na każdym etapie karmienia piersią.

Jakie czynniki mogą wpływać na pojawienie się zajwiska niechęci do karmienia piersią?

Zmęczenie oraz nadmierny kontakt fizyczny, do którego zaliczono: „ wiercenia się ”, „ podkręcania sutków ” (z piersi przeciwnej do ssania) i „ wędrówki  rąk” dziecka po ciele matki.

Wraz z wiekiem zmniejsza się zależność dziecka od mleka matki w celu przeżycia, a jeśli dynamika karmienia piersią pozostaje nienaruszona, może to powodować napięcie i frustrację oraz zwiększać częstość występowania zjawiska niechęci w trakcie aktu karmienia.

Jako osoby wspierające matki karmiace piersią powinniśmy wykazywać się dużą dozą zrozumienie dla wyjątkowego doświadczenia każdej pary matka-dziecko. Wsparcie karmienia piersią powinno skupiać się na dobrym samopoczuciu psychicznym kobiet, które doświadczają skomplikowanych trudności  m.in. takich jak niechęć do karmienia piersią.

Droga Mamo!

W trakcie karmienia piersią możesz odczuwać niesamowitą radość, satysfakcję, bliskość, spełnienie. To wszystko dzieje się za sprawą głównie hormonu – oksytocyny (ale nie tylko).

Możesz również odczuwać złość, niechęć do karmienia, irytację, chęć ucieczki, frustracje.

Oba stany mogą wystąpić u jedej i tej samej kobiety. Oba stany mogą się ze sobą mieszać. Mogą przyjść z nienacka i z nienacka się skończyć. Oba stany towarzyszą wielu kobietom z różnym nasileniem. Ja też doznałam obydwu.

Droga Mamo!

Masz prawo o tych uczuciach rozmawiać. Masz prawo wiedzieć, że mogą Cię one spotkać.  Bądź nich świadoma. Często to świadomość i akceptacja uczuć, które są w nas, pomaga nam się z nimi uporać. Nie jesteś przez to gorszą matką. Masz prawo do własnych decyzji.

Jednak jeżeli coś Cie niepokoi, coś Cię martwi, jest dla Ciebie niszczące nie krępuj się i poproś o wsparcie.

Agata – Hafija stworzyła wyjątkowe miejsce w sieci: Grupę wsparcia i wymiany doświadczeń dla kobiet, którym zjawisko niechęci do karmienia piersią jest bliskie. Na zaproszenie od Agaty, ja również stałam się jej cześcią. A ciebie Droga Mamo, jeśli czujesz taką potrzebę zapraszam do dołączenia: KLIK

Załączam Wam również link do ankiety i uśmiecham się z prośbą o jej wypełnienie: KLIK

 

 

Artykuł: ,,Depresja u mamy”.

 

Bibliografia
  1. “It Makes My Skin Crawl”: Women’s experience of breastfeeding aversion response (BAR); Melissa A.Morns i in.; 2022
  2. Women who experience feelings of aversion while breastfeeding: A meta-ethnographic review; Melissa A.Morns i in.; 2020
  3. A Qualitative Study on Negative Emotions Triggered by Breastfeeding; Describing the Phenomenon of Breastfeeding/Nursing Aversion and Agitation in Breastfeeding Mothers; Zainab M. Yate; 2017