POZYCJONOWANIE KIEDYŚ vs TERAZ

Materiały te powstały we współpracy z Agatą Aleksndrowicz znaną większości  jako Hafija .

W ostatnich 25 latach bardzo wiele zmieniło się w aspekcie karmienia piersią. Wiedza o biomechanice i fizjologiii laktacji dzięki rozwojowi medycyny, a zwłaszcza technikom obrazowym, posunęła się znacząco do przodu.

Aktualne podjeście do pozycjonowania opiera się m.in o nauki neurobehawiorlne i zachęca matki do karmienia w zrelaksowanej, wyluzowanej pozycji, z dzieckiem leżącym na brzuchu na jej klatce piersiowej. Bo wtedy grawitacja zapewnia możliwie największy kontakt mędzy ciałem dziecka a ciałem matki.

Ogromną zaletą tego podejścia jest fak, że nie wymaga ona żadnych specjalnych technik ani reguł. Polega na ciągłym eksperymentowaniu z ciałem i indywidualnymi preferencjami i możliwościami matki i dziecka.  Innymi słoszy jest szyta na miarę danej pary.