Czy zachowania w przedszkolu są powiązane z zarobkami po 30 roku życia?

Niedawno zostały opublikowane wyniki badań przeprowadzonych na prawie 3 000 uczestników odpowiadające na pytanie:

Czy zachowania w przedszkolu są powiązane z zarobkami po 30 roku życia?

W badaniu obserwowano 2850 dziewcząt i chłopców urodzonych w 1980 lub 1981 roku w Kanadzie. Dzieci te w wieku 5 lub 6 lat zostały poddane testom behawioralnym przez nauczycieli przedszkolnych. Następnie w latach 2013-2015 analizowano rządowe deklaracje podatkowe tych samych uczestników. W analizie uwzględniono IQ i przeciwności rodzinne badanych osób.

Co zaobserwowano?

Nieuwaga, nadpobudliwość, agresja i opozycja w wieku przedszkolnym wiązały się z niższymi rocznymi zarobkami.
Prospołeczność u chłopców skutkowała zaś wyższymi pensjami.
Nieuwaga była jedynym behawioralnym predyktorem dochodów wśród dziewcząt.

Uwaga! Zmniejszenie wyniku nieuwagi o 1SD w wieku 6 lat teoretycznie przywróciłoby 3077 USD rocznych zarobków dla mężczyzn i 1915 USD dla kobiet. Dużo co?

Jednak wyniki te nie powinny nas aż tak zaskoczyć…

Dzieci, które walczą ze swoimi rówieśnikami, są nieostrożne w trakcie wykonywania różnych czynności, nie słuchają instrukcji i nie wypełniają zadań. Co skutkować będzie gorszymi wynikami w szkole, a następnie w pracy jako dorośli. Czego efektem są niższe zarobki.

I odwrotnie, stwierdzono, że dzieci, które wykazują zachowania prospołeczne, mają lepsze relacje rówieśnicze i mniejsze problemy emocjonalne jako nastolatki. Zdobywają częściej wyższe wykształcenie, które może zwiększyć ich kapitał społeczny i ekonomiczny. Ostatecznie prowadząc do wyższych zarobków w pracy.

Wiedząc jak ważny jest okres wczesnego dzieciństwa kluczowe wydaje się zadbanie o dzieci. Wczesne zachowania są znacznie bardziej modyfikowalne niż tradycyjne czynniki wpływające na zarobki.

Z badań wynika, że uwagę powinniśmy skupić nie tylko na agresji ale głównie na problemach z nieuwagą u dzieci.

Zaskoczeni?

Bibliografia

Vergunst F. i in. JAMA Psychiatry June 2019